Wojciech Konończuk
Wojciech Konończuk
dyrektor
Dyrekcja

Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Wcześniej zastępca dyrektora, kierownik Zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz analityk ds. polityki zagranicznej i energetycznej Rosji w Zespole Rosyjskim OSW. W przeszłości koordynator projektów ukraińskich i białoruskich w Fundacji im. Stefana Batorego, visiting scholar w Instytucie Kennana w ramach Wilson Center w Waszyngtonie. Uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych (m.in. Centre for European Policy Studies, Think Visegrad, German Association for East European Studies). Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i „Nowej Europy Wschodniej”. Regularnie prowadzi wykłady w Akademii Dyplomatycznej, Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim. Członek rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” i prezydenckiego Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej.

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Europy Wschodniej UW. Studiował również na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu i w Szkole Głównej Handlowej. Inicjator wydania i redaktor trzytomowego zbioru pism rosyjskich i prometejskich Włodzimierza Bączkowskiego (Centrum Mieroszewskiego i OMP 2022). Autor książek „Zagrożone dziedzictwo. Polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi” (OSW, 2020) i „Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940-1941” (IPN 2019).

Twitter: @w_kononczuk

Tematy badawcze
  • sytuacja polityczno-gospodarcza Ukrainy, Białorusi i Mołdawii
  • polityka Rosji
  • polityka energetyczna
  • polityka pamięci
  • integracja europejska
  • historia polskiej myśli wschodniej
Ważniejsze publikacje