Wojciech Konończuk
Wojciech Konończuk
wicedyrektor
Dyrekcja

Zastępca dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Wcześniej kierownik zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz analityk w zespole rosyjskim OSW. Pracował również jako koordynator projektów ukraińskich i białoruskich w Fundacji im. Stefana Batorego. W przeszłości visiting scholar w Instytucie Kennana w Waszyngtonie, uczestnik kilku międzynarodowych projektów badawczych (m.in. Centre for European Policy Studies, Think Visegrad, German Association for East European Studies). Stale współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Tygodnikiem Powszechnym”. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Studiował również na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu i w Szkole Głównej Handlowej. Autor książki „Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940-1941” (IPN 2019).  Przygotowuje prace doktorską na temat historii Żydów w Imperium Rosyjskim.

Kontakt: wojciech.kononczuk[at]osw.waw.pl

Tematy badawcze
  • sytuacja polityczno-gospodarcza Białorusi, Ukrainy i Mołdawii
  • polityka zagraniczna Rosji
  • polityka energetyczna w Europie Środkowej i Wschodniej
  • Partnerstwo Wschodnie
  • polityka historyczna
Ważniejsze publikacje