Wojciech Konończuk
Wojciech Konończuk
kierownik
Zespół Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

Od 2011 – kierownik zespołu Białorusi, Ukrainy Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich
2007–2011 – analityk w zespole rosyjskim w Ośrodku Studiów Wschodnich
20052007 – analityk, koordynator ds. projektów ukraińskich i białoruskich w Fundacji im. Stefana Batorego

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Studiował również na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu i w Szkole Głównej Handlowej. Visiting scholar w Instytucie Kennana w Waszyngtonie (2014). Stale współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Tygodnikiem Powszechnym”.

Tematy badawcze

Sytuacja polityczno-gospodarcza Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, polityka zagraniczna Rosji wobec państw WNP, rosyjski sektor energetyczny, polityka energetyczna w Europie Środkowej i Wschodniej

Ważniejsze publikacje