Wojciech Konończuk
Wojciech Konończuk
dyrektor
Dyrekcja
Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Wcześniej zastępca dyrektora, kierownik Zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz analityk ds. polityki energetycznej i zagranicznej Rosji w Zespole Rosyjskim OSW. W przeszłości również visiting scholar w Instytucie Kennana w Waszyngtonie, uczestnik kilku międzynarodowych projektów badawczych (m.in. Centre for European Policy Studies, Think Visegrad, German Association for East European Studies). Pracował również jako koordynator projektów ukraińskich i białoruskich w Fundacji im. Stefana Batorego. Stale współpracuje z pismem „Nowa Europa Wschodnia”. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Studiował również na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu i w Szkole Głównej Handlowej. Autor m.in. książek „Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940-1941” (IPN 2019) i „Zagrożone dziedzictwo. Polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi” (OSW, 2020). Członek rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.
Tematy badawcze
  • sytuacja polityczno-gospodarcza Białorusi, Ukrainy i Mołdawii
  • polityka zagraniczna Rosji
  • polityka energetyczna w Europie Środkowej i Wschodniej
  • Partnerstwo Wschodnie
  • polityka historyczna
Ważniejsze publikacje