Prace OSW

Najlepszy sojusznik Rosji. Kondycja i perspektywy rosyjskiego sektora naftowego

Ropa naftowa jest dla Rosji surowcem strategicznym o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i jego przyszłości. Podatki z wydobycia i eksportu tego surowca są najważniejszym źródłem dochodów państwa, zapewniając utrzymanie jego stabilności polityczno-ekonomicznej. Rosja buduje swoją pozycję międzynarodową, opierając się na ogromnym potencjale surowcowo-energetycznym. O ile kwestii rosyjskiego gazu i koncernowi Gazprom poświęconych jest bardzo wiele różnego rodzaju publikacji, o tyle temat kondycji i perspektyw rosyjskiego sektora naftowego wciąż jest zadziwiająco mało zbadany. Mimo że to ropa ma i będzie miała znacznie większy wpływ na funkcjonowanie i przyszłość Rosji niż gaz. Głównym celem tego tekstu jest pokazanie kondycji rosyjskiego sektora naftowego, istniejących w nim problemów i wyzwań oraz polityki władz wobec tej kluczowej gałęzi gospodarki państwa. Będzie to wstęp do odpowiedzi na pytanie o możliwy przyszły poziom wydobycia i eksportu rosyjskiej ropy, w tym z podziałem na kierunek europejski i azjatycki.