Justyna Gotkowska
Justyna Gotkowska
Koordynator projektu
Projekt: Bezpieczeństwo i obronność w Europie Północnej

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu RWTH Aachen. W Ośrodku Studiów Wschodnich pracuje od 2008 roku. Początkowo jako analityk w Zespole Niemieckim zajmowała się polityką zagraniczna i bezpieczeństwa RFN. Od 2013 roku prowadzi samodzielny projekt Bezpieczeństwo i obronność w Europie Północnej

Tematy Badawcze
Ważniejsze publikacje