Justyna Gotkowska
Justyna Gotkowska
wicedyrektor
Dyrekcja
Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia oraz kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności. Wcześniej wieloletnia koordynatorka Programu Bezpieczeństwa regionalnego oraz analityczka w Zespole Niemiec i Europy Północnej OSW. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu RWTH Aachen. W przeszłości visiting scholar w Norweskim Instytucie Badań Obronnych oraz Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium; regularny uczestnik w międzynarodowych projektach badawczych, w tym w ramach Think Visegrad, estońskiego ICDS, czy niemieckiego DGAP.
Tematy badawcze
  • polityka bezpieczeństwa i obronna Niemiec, państw nordyckich i państw bałtyckich
  • NATO i wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE z perspektywy regionalnej
  • współpraca wojskowa w regionie Europy Środkowej i Północnej
Ważniejsze publikacje