Justyna Gotkowska
Justyna Gotkowska
wicedyrektor
Dyrekcja

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu RWTH Aachen. W Ośrodku Studiów Wschodnich pracuje od 2008 roku. Początkowo jako analityk w Zespole Niemieckim zajmowała się polityką zagraniczna i bezpieczeństwa RFN. Od 2013 roku prowadzi samodzielny projekt Bezpieczeństwo i obronność w Europie Północnej, który w 2020 roku zmienił nazwę na Program bezpieczeństwa regionalnego.

Tematy badawcze
  • polityka bezpieczeństwa i obronna RFN
  • polityka bezpieczeństwa i obronna państw nordyckich (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja)
  • polityka bezpieczeństwa i obronna państw bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa,)
  • współpraca wojskowa w regionie Europy Północnej 
  • NATO i WPBiO
Ważniejsze publikacje