PDF icon
Plik

Czym jest PESCO? Miraże europejskiej polityki bezpieczeństwa

Punkt widzenia
2018-03-01

Aktywowanie mechanizmu stałej współpracy strukturalnej (tzw. PESCO) w grudniu 2017 roku zwieńczyło debaty i działania z zakresu wzmacniania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE. Wypracowanie kompromisu dotyczącego PESCO pokazało strategiczne rozbieżności pomiędzy Francją, Niemcami a państwami wschodniej flanki UE w zakresie percepcji wyzwań i zagrożeń, wizji rozwoju polityki bezpieczeństwa UE oraz przyszłości relacji transatlantyckich. Zaś zachodnioeuropejskie debaty wokół PESCO unaoczniły stopień oderwania politycznych narracji od wojskowej rzeczywistości.

Czym jest PESCO? Miraże europejskiej polityki bezpieczeństwa