Sławomir Matuszak
Sławomir Matuszak
Główny Specjalista
Zespół Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

Absolwent Stosunków Międzynarodowych (specjalizacja: Wschodoznawstwo) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.  W latach 2012-2017 pracował w Ambasadzie RP w Kijowie, od 2015 r. na stanowisku kierownika Wydziału Ekonomicznego.

Tematy Badawcze

Polityka wewnętrzna i gospodarcza Ukrainy, w tym kwestie związane z energetyką, handlem zagranicznym i rolnictwem.