Sławomir Matuszak
Sławomir Matuszak
główny specjalista
Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Analityk w zespole Ukrainy, Białorusi i Mołdawii zajmujący się tematyką związaną z ukraińską gospodarką. Wcześniej pracował w Ambasadzie RP w Kijowie, gdzie pełnił funkcję kierownika Wydziału Ekonomicznego. Absolwent Stosunków Międzynarodowych (specjalizacja: Wschodoznawstwo) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Tematy badawcze

Polityka gospodarcza Ukrainy, w tym kwestie związane sytuacją makroekonomiczną oraz energetyką, handlem zagranicznym, infrastrukturą i rolnictwem.