Sławomir Matuszak
Sławomir Matuszak
główny specjalista
Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Analityk w Zespole Białorusi, Ukrainy i Mołdawii OSW. Zajmuje się tematyką związaną z ukraińską gospodarką. Wcześniej pracował w Ambasadzie RP w Kijowie, gdzie pełnił funkcję kierownika Wydziału Ekonomicznego. Absolwent stosunków międzynarodowych (specjalizacja: wschodoznawstwo) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Tematy badawcze
  • Polityka gospodarcza Ukrainy, w tym kwestie związane z sytuacją makroekonomiczną oraz energetyką, handlem zagranicznym, infrastrukturą i rolnictwem
Ważniejsze publikacje