Prace OSW

Demokracja oligarchiczna. Wpływ grup biznesowych na ukraińską politykę

System oligarchiczny, który ostatecznie ukształtował się za czasów drugiej kadencji prezydenta Leonida Kuczmy, okazał się trwałym zjawiskiem. Charakter ścisłych relacji między władzą a oligarchami nie uległ większym zmianom ani w wyniku pomarańczowej rewolucji 2004 roku, ani po zwycięstwie Wiktora Janukowycza w wyborach prezydenckich w 2010. Choć co pewien czas dochodziło do pewnych przetasowań w elitach politycznych i biznesowych, nie wydaje się, aby przynajmniej w perspektywie średnioterminowej coś mogło zmienić system.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sieci powiązań pomiędzy wielkim biznesem i polityką na Ukrainie oraz wskazanie najważniejszych grup oligarchicznych oraz sił politycznych, które one wspierają. Zdecydowana większość opracowań o współczesnej ukraińskiej polityce, zazwyczaj ignoruje ten temat bądź traktuje go pobieżnie, tymczasem bez zrozumienia szeregu zależności między elitami politycznymi i biznesowymi niemożliwe jest zrozumienie współczesnej Ukrainy.