Prace OSW

W poszukiwaniu nowych szlaków

Handel zagraniczny Ukrainy po rewolucji godności
W poszukiwaniu nowych szlaków. Handel zagraniczny Ukrainy po rewolucji godności

Wojna ukraińsko-rosyjska była wstrząsem nie tylko dla ukraińskich elit politycznych i społeczeństwa, ale także okazała się swoistą terapią szokową dla ukraińskiej gospodarki. Po 2014 roku doszło do bardzo poważnych i głębokich zmian we współpracy handlowej Ukrainy z zagranicą. Agresywne działania Kremla doprowadziły do utraty przez Ukrainę większości rynku zbytu nie tylko w Rosji, ale też w pozostałych państwach poradzieckich i przyczyniły się do zapaści w sprzedaży produkcji przemysłu maszynowego – jedynej pozycji ukraińskiego eksportu z dużą wartością dodaną. Z kolei obowiązujące od początku 2016 roku porozumienie o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA) z UE okazało się skutecznym narzędziem wspomagającym wyjście ukraińskiej gospodarki z kryzysu i zamortyzowanie skutków załamania wymiany handlowej z państwami poradzieckimi, choć oczekiwania przedstawicieli ukraińskich władz, że rynek unijny szybko zrekompensuje utracony rynek państw poradzieckich, okazały się nierealistyczne, w szczególności wobec produkcji przemysłowej. Obecnie Ukraina w jeszcze większym stopniu niż przed kryzysem pozostaje uzależniona od eksportu surowców i produktów niskoprzetworzonych, z tym że w miejsce wyrobów metalurgicznych dominujące znaczenie uzyskała produkcja sektora rolno-spożywczego.