Krzysztof Dębiec
dr
Krzysztof Dębiec
główny specjalista
Zespół Środkowoeuropejski

W OSW pracuje od stycznia 2018 roku, zajmując się tematyką czeską i słowacką oraz środkowoeuropejską współpracą regionalną.

Wcześniej był pracownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze (I sekretarz), gdzie m.in. wspierał działania polskich firm na rynku czeskim. W tym celu udzielał informacji nt. miejscowych regulacji, potencjalnych partnerów handlowych czy czeskich przetargów, organizował i obsługiwał polskie stoiska na imprezach targowych, a także opracowywał analizy rynkowe, aktualności na tematy ekonomiczne i pomagał aktualizować przewodnik po rynku czeskim. Jako pracownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE (attaché) był zastępcą przewodniczącego Grupy roboczej ds. konkurencyjności i wzrostu w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE. W Ministerstwie Gospodarki pracował w Departamencie Spraw Europejskich i Departamencie Innowacji i Przemysłu (wcześniej Departament Rozwoju Gospodarki), gdzie zajmował się zagadnieniami konkurencyjności gospodarczej w wymiarze unijnym, innowacyjności, wsparcia MŚP, problematyką surowców nieenergetycznych czy rozwojem gospodarki niskoemisyjnej.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (mgr, stosunki międzynarodowe) i College of Europe (MA in European Interdisciplinary Studies). W 2011 roku obronił pracę doktorską nt. ekonomicznych skutków imigracji obywateli państw Europy Środkowej i Wschodniej dla Wielkiej Brytanii, uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych (Kolegium Gospodarki Światowej SGH). Posiada najwyższe dostępne certyfikaty znajomości języków czeskiego, angielskiego i francuskiego, posługuje się również językami słowackim i niemieckim.

Tematy badawcze
  • polityka wewnętrzna i zagraniczna Czech

  • polityka wewnętrzna i zagraniczna Słowacji

  • współpraca regionalna w Europie Środkowej

Ważniejsze publikacje

Raporty i punkty widzenia

Komentarze

Inne analizy