Krzysztof Dębiec
dr
Krzysztof Dębiec
główny specjalista
Zespół Środkowoeuropejski

Urodził się w roku 1983. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (mgr, stosunki międzynarodowe) i College of Europe (MA in European Interdisciplinary Studies). W 2011 roku obronił pracę doktorską nt. ekonomicznych skutków imigracji obywateli państw Europy Środkowej i Wschodniej dla Wielkiej Brytanii, uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych (Kolegium Gospodarki Światowej SGH).

W OSW pracuje od stycznia 2018 roku. Wcześniej był pracownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze (I sekretarz), Ministerstwa Gospodarki oraz Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE (attaché).

W OSW zajmuje się przede wszystkim szeroko rozumianą tematyką czeską i słowacką.

Tematy badawcze
  • polityka wewnętrzna i zagraniczna Czech
  • polityka wewnętrzna i zagraniczna Słowacji