Krzysztof Dębiec
dr
Krzysztof Dębiec
główny specjalista
Zespół Środkowoeuropejski

Od stycznia 2018 r. analityk w Zespole Środkowoeuropejskim OSW. Zajmuje się tematyką czeską i słowacką oraz środkowoeuropejską współpracą regionalną.

Wcześniej był pracownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze (I sekretarz), gdzie m.in. wspierał działania polskich firm na rynku czeskim. Udzielał informacji na temat miejscowych regulacji, potencjalnych partnerów handlowych czy czeskich przetargów; organizował i obsługiwał polskie stoiska na imprezach targowych; opracowywał analizy rynkowe i aktualności na tematy ekonomiczne; pomagał dostosowywać do bieżących warunków przewodnik po rynku czeskim. Jako pracownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE (attaché) był zastępcą przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Konkurencyjności i Wzrostu w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE. W Ministerstwie Gospodarki pracował w Departamencie Spraw Europejskich i Departamencie Innowacji i Przemysłu (wcześniej Departament Rozwoju Gospodarki), gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z konkurencyjnością gospodarczą w wymiarze unijnym, innowacyjnością, wspieraniem MŚP, problematyką surowców nieenergetycznych i rozwojem gospodarki niskoemisyjnej.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (magister stosunków międzynarodowych) i College of Europe (MA in European Interdisciplinary Studies). W 2011 r. obronił pracę doktorską na temat ekonomicznych skutków imigracji obywateli państw Europy Środkowej i Wschodniej dla Wielkiej Brytanii, uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych (Kolegium Gospodarki Światowej SGH). Zdobył najwyższe dostępne certyfikaty znajomości języków czeskiego, angielskiego i francuskiego, posługuje się również słowackim i niemieckim.

Tematy badawcze
  • polityka wewnętrzna i zagraniczna Czech
  • polityka wewnętrzna i zagraniczna Słowacji
  • współpraca regionalna w Europie Środkowej
Ważniejsze publikacje

Raporty i punkty widzenia

Komentarze

Inne analizy