Lidia Gibadło
Lidia Gibadło
starsza specjalistka
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Analityczka ds. polityki zagranicznej i europejskiej RFN w Zespole Niemiec i Europy Północnej OSW. W latach 2018–2021 analityczka ds. Niemiec w programie Trójkąt Weimarski Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Uczestniczyła w programie Institute on Economics and International Affairs na George Mason University w Waszyngtonie. Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) i Rowny-Paderewski Scholarship. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Tematy badawcze
  • Polityka zagraniczna i europejska Niemiec
Ważniejsze publikacje