Filip Rudnik
Filip Rudnik
starszy specjalista
Zespół Rosyjski

Analityk w Zespole Rosyjskim OSW od 2023 r. Absolwent programu magisterskiego IMCEERES na Uniwersytecie w Glasgow i Uniwersytecie w Tartu, w ramach którego prowadził roczne badania w rosyjskim Niżnym Nowogrodzie. Studiował także w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (studia licencjackie). Stały felietonista „Kultury Liberalnej”, regularnie publikuje również w innych mediach. Zajmował się analizą rynków energetycznych w sektorze prywatnym, w 2022 r. odbył 5-miesięczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej.

Tematy badawcze
  • polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej
  • sytuacja polityczno-gospodarcza Federacji Rosyjskiej