Kamil Całus
Kamil Całus
główny specjalista
Zespół Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

Absolwent Stosunków Międzynarodowych: Wschodoznawstwa oraz Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant w Instytucie Wschodnim UAM.

Stały współpracownik Nowej Europy Wschodniej.
Członek redakcji kwartalnika „Spojrzenie na Wschód”

 

Tematy badawcze
 • Polityka wewnętrzna, zewnętrzna i bezpieczeństwa Mołdawii
 • Mołdawska polityka gospodarcza i energetyczna , klimat inwestycyjny

 

Ważniejsze publikacje
 • Wspólnie z P.Oleksy, Mołdawia woli stabilność, Nowa Europa Wschodnia, Nr 3-4 (V-VIII) 2009,
 • Wspólnie z P.Oleksy, W zawieszeniu, Tygodnik Powszechny, Nr 38 (3193), 19 września 2010,
 • Dwie dekady sprzeczności, Portal Dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia,  27 sierpnia 2011
 • Wspólnie z P. Oleksy, Kultura polityczna a rozwój demokracji – przypadek Mołdawii po 2009 r., „Magazyn Arena. Sprawy Międzynarodowe” nr 6 (8), Listopad 2011,
 • Wspólnie z P.Oleksy, Українська альтернатива для Придністров'я,  Український журнал, Nr 1-2 2012, styczeń-luty 2012

Wywiady:

 • Wywiad z premierem Vladem Filatem „Nie boimy się przyszłości”, Nowa Europa Wschodnia Nr 5 (XIII) 2010
 • Rozmowa z Natalią Morari „Cieszę się Mołdawią i żal mi Rosji”, Nowa Europa Wschodnia Nr 6 (XIV) 2010
 • Rozmowa z baszkanem Autonomii Gagauskiej Mihailem Formuzalem „Znajduję wsparcie w Rosji”, Nowa Europa Wschodnia Nr 2 (XVI) 2011
 • Rozmowa z liderem Naddniestrza, Igorem Smirnowem „U boku Rosji”, Nowa Europa Wschodnia Nr 5 (XIX) 2011