Piotr Szymański
Starszy Specjalista
Projekt: Bezpieczeństwo i obronność w Europie Północnej