Piotr Szymański
Piotr Szymański
starszy specjalista
Były pracownik OSW

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne). W Ośrodku Studiów Wschodnich od 2015 roku.

Tematy badawcze

Polityka bezpieczeństwa Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Danii