Prace OSW

Bałtowie wielu prędkości

Wzmacnianie potencjału obronnego Litwy, Łotwy i Estonii
Bałtowie wielu prędkości

Państwa bałtyckie z perspektywy Zachodu i Rosji często traktowane są jako spójny region. Jednak odmienne potencjały gospodarczo-demograficzne, kultury strategiczne i położenie geograficzne wpływają na różnice w ich modelach obronnych. Estonia rozwija armię poborową z dużymi zdolnościami mobilizacyjnymi, Łotwa stawia na armię zawodową z niewielką przeszkoloną rezerwą, a Litwa zdecydowała się na połączenie obu modeli.