Raport OSW

Nowe pomysły na obronę totalną

Bezpieczeństwo całościowe w Finlandii i Estonii
Okładka raportu "Nowe pomysły na obronę totalną"

W ostatnich latach w regionie nordycko-bałtyckim wzrosło zainteresowanie koncepcją bezpieczeństwa całościowego, wywodzącą się z zimnowojennej doktryny obrony totalnej. To rezultat większego skupienia państw regionu na obronie własnego terytorium i na zwalczaniu zagrożeń hybrydowych. Całościowe podejście do bezpieczeństwa rozpatrywane jest jako sposób na wzmocnienie odporności kraju i społeczeństwa na presję zewnętrzną oraz zapewnienie korzystnych warunków dla działań obronnych. Uwzględnia ono militarne i niemilitarne aspekty bezpieczeństwa narodowego, a także zarządzanie kryzysowe. W dziedzinie tej wyróżniają się Finlandia i Estonia. Finlandia ma najdłuższą nieprzerwaną tradycję całościowego podejścia do bezpieczeństwa spośród państw nordyckich, zakorzenioną w jej kulturze strategicznej i uwarunkowaniach społecznych. Estonia zaś rozpoczęła budowę systemu bezpieczeństwa całościowego wcześniej niż pozostałe kraje bałtyckie, bo już w 2008 r. Celem raportu jest opisanie koncepcji bezpieczeństwa całościowego na przykładzie państw regionu nordycko-bałtyckiego, głównie Finlandii i Estonii, oraz analiza działań na rzecz jej realizacji w obu tych państwach.