Prace OSW

Z Rosją za miedzą

Polityka bezpieczeństwa Finlandii
Z Rosją za miedzą

Finlandia postrzega Rosję jako źródło zarówno szans, jak i zagrożeń. Z jednej strony Rosja jest jej ważnym partnerem handlowym, a intensywne stosunki polityczne z Moskwą z perspektywy Helsinek podnoszą rangę Finlandii na arenie międzynarodowej jako bezaliansowego pośrednika między Zachodem i Rosją. Z drugiej strony zaniepokojenie Finlandii budzą rosyjska wizja ładu międzynarodowego opartego na strefach wpływów mocarstw oraz rozwój wojskowych zdolności Rosji. Dlatego fińska strategia wobec Moskwy łączy współpracę gospodarczo-polityczną, która ma redukować ryzyko dwustronnych napięć, z militarnym odstraszaniem. Położona peryferyjnie Finlandia, która dzieli ponad 1300 km granicy z Rosją, koncentruje się na obronie własnego terytorium. Utrzymuje model armii poborowej z dużym rozwinięciem mobilizacyjnym, zwiększającym koszty ewentualnej agresji. W odpowiedzi na rosyjskie interwencje zbrojne w Gruzji i na Ukrainie Finlandia wzmocniła również współpracę obronną ze Szwecją, USA, NATO i w UE.