Pion wsparcia

ZESPÓŁ EDYCJI
Urszula Gumińska-Kurek
Katarzyna Kazimierska
Wojciech Mańkowski
Tomasz Strzelczyk
Szymon Sztyk
Małgorzata Zarębska

 

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI
I PROMOCJI
Aleksandra Głodek

Paulina Jaworska-Kot
Tomasz Leś

 

SEKRETARIAT
Anna Doroba
Agnieszka Ostrowska

 

BIBLIOTEKA
Aleksandra Głodek
 

KADRY
Iwona Krajewska
 

KSIĘGOWOŚĆ
I ADMINISTRACJA

Główna księgowa:
Elżbieta Zaleska

Katarzyna Byczyk
Adam Kuśmider
Karolina Nykiel
Małgorzata Trętowska
Monika Wysoczyńska

RADCA PRAWNY
Arkadiusz Talik