Pion wsparcia

ZESPÓŁ EDYCJI
Kierownik:
Anna Łabuszewska
Urszula Gumińska-Kurek

Katarzyna Kazimierska
Wojciech Mańkowski
Tomasz Strzelczyk
Szymon Sztyk
Małgorzata Zarębska

 

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI
I PROMOCJI
Aleksandra Głodek

Tomasz Leś
Katarzyna Wolska

 

SEKRETARIAT
Anna Doroba
Agnieszka Ostrowska

 

 

BIBLIOTEKA
Aleksandra Głodek
 

KADRY
Iwona Krajewska
 

KSIĘGOWOŚĆ
I ADMINISTRACJA

Główna księgowa:
Elżbieta Zaleska

Katarzyna Byczyk
Adam Kuśmider
Karolina Nykiel
Arkadiusz Talik 
Małgorzata Trętowska
Bohdan Wędrychowski
Monika Wysoczyńska