Michał Kędzierski
Michał Kędzierski
starszy specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Analityk w Zespole Niemiec i Europy Północnej OSW ds. polityki energetycznej i klimatycznej RFN od 2019 roku. Wcześniej współpracownik redakcji „Biuletynu Niemieckiego”, wydawanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, redakor Portalu Spraw Zagranicznych oraz ekspert ds. Niemiec w Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Studiował również na Uniwersytecie w Lipsku. Stypendysta Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego (Internationales Parlaments-Stipendium) w niemieckim Bundestagu (2016).

Tematy badawcze
  • Polityka energetyczna RFN 
  • Polityka klimatyczna RFN 
  • Transformacja sektora transportu (Verkehrswende) w Niemczech 
  • Proces dekarbonizacji sektora przemysłu w Niemczech 
Ważniejsze publikacje