Michał Kędzierski
Michał Kędzierski
starszy specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Od 2019 r. analityk ds. polityki energetycznej i klimatycznej RFN w Zespole Niemiec i Europy Północnej OSW. Wcześniej współpracownik redakcji „Biuletynu Niemieckiego”, wydawanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Był także redaktorem „Portalu Spraw Zagranicznych” oraz ekspertem ds. Niemiec w Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (2015 r.). Studiował również na Uniwersytecie w Lipsku. Stypendysta Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego (Internationales Parlaments-Stipendium) w niemieckim Bundestagu (2016 r.).

Tematy badawcze
  • Polityka energetyczna RFN 
  • Polityka klimatyczna RFN 
  • Transformacja sektora transportu (Verkehrswende) w Niemczech 
  • Proces dekarbonizacji sektora przemysłu w Niemczech 
Ważniejsze publikacje

M. Kędzierski, Kryzys branży wiatrowej w Niemczech. Kolejne zagrożenie dla Energiewende, „Komentarze OSW”, nr 309, 25.09.2019