Michał Kędzierski
Michał Kędzierski
starszy specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (praca dyplomowa poświęcona wpływowi czynnika ekonomicznego na politykę Niemiec wobec Federacji Rosyjskiej – obrona 2015). Stypendysta Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego (Internationales Parlaments-Stipendium) w niemieckim Bundestagu (2016).

W latach 20142016 współpracownik redakcji „Biuletynu Niemieckiego”, wydawanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W latach 2016–2019 ekspert ds. Niemiec w Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Analityk OSW od 2019 roku.

Tematy badawcze
  • Polityka energetyczna RFN 
  • Polityka klimatyczna RFN 
  • Transformacja sektora transportu (Verkehrswende) w Niemczech 
  • Proces dekarbonizacji gospodarki w Niemczech 
Ważniejsze publikacje