Michał Kędzierski
Specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej