Kamil Kłysiński
Kamil Kłysiński
główny specjalista
Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

W OSW od 2007 r., z przerwą na lata 2013–2016, gdy pracował w Ambasadzie RP w Wilnie. Uczestniczył w projekcie badawczym EU-STRAT „Horizon 2020”, dotyczącym państw objętych Partnerstwem Wschodnim. Brał udział w programie Think Visegrad – V4 Think Tank Platform. Stały współpracownik „Nowej Europy Wschodniej”.

Absolwent politologii w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz wschodoznawstwa w Instytucie Wschodnim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematy badawcze
  • Polityka zagraniczna i wewnętrzna Białorusi
  • Sytuacja białoruskiej gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne
  • Procesy społeczne na Białorusi
  • Białoruska polityka pamięci
Ważniejsze publikacje