Kamil Kłysiński
Główny Specjalista
Zespół Ukrainy, Białorusi i Mołdawii
Absolwent politologii w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz wschodoznawstwa w Instytucie Wschodnim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Ośrodku pracuje od 2007 roku, gdzie od początku zajmuje się Białorusią. W latach 2013 - 2016 pracował w dyplomacji w Ambasadzie RP w Wilnie. Stały współpracownik Nowej Europy Wschodniej. W 2013 roku przetłumaczył biografię Aleksandra Łukaszenki autorstwa Walerija Karbalewicza pt. Aleksander Łukaszenko. Portret polityczny, wydaną nakładem wydawnictwa PISM.
Tematy Badawcze: 
  • polityka zagraniczna i wewnętrzna Białorusi
  • sytuacja białoruskiej gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne
  • procesy społeczne na Białorusi
Ważniejsze publikacje: 

„Poker z Łukaszenką”, w: Nowa Europa Wschodnia, nr 1 (III) 2009.

„Stosunki białorusko – rosyjskie. Inkorporacja czy partnerstwo?”, w: „Białoruś – terra incognita” – materiały z konferencji, pod red. Prof. Mieczysława Smolenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2010.

„Spowiedź analityka czyli o pokorze wobec Wschodu”, w: Nowa Europa Wschodnia, nr 6 (XXVI) 2012.

Seria artykułów nt. Stosunków-polsko białoruskich, w: Biełorusskij Ezhegodnik, w kolejnych corocznych wydaniach ww. zbioru publikacji w latach 2007- 2011.

„Zrozumieć Łukaszenkę – misja niemożliwa?”, w: Nowy Prometeusz nr 4, Warszawa 2013.

"Syzyfowe prace", w: Nowa Europa Wschodnia nr 3/4 2016.