Miłosz Bartoszewicz
Miłosz Bartosiewicz
starszy specjalista
Zespół Rosyjski

Analityk w Zespole Rosyjskim OSW od 2023 r. Absolwent Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył praktyki w Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Tematy badawcze
  • polityka regionalna Federacji Rosyjskiej 

  • polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Kaukazu Południowego i Azji Centralnej 

  • polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw globalnego Południa

Ważniejsze publikacje