Paulina Uznańska
Paulina Uznańska
starsza specjalistka
Zespół Chiński

Analityczka w Zespole Chińskim OSW. Zajmuje się nowoczesnymi technologiami oraz relacjami Unii Europejskiej z Chinami. Wcześniej pracowała w Ośrodku Badań Azji Akademii Sztuki Wojennej, gdzie obszarem jej ekspertyzy były kwestie technologiczne i gospodarcze ChRL. Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji nauki prawne – rozprawa doktorska na temat zarządzania cyberprzestrzenią w ChRL powstaje pod kierunkiem profesora Rogiera Creemersa z Uniwersytetu w Lejdzie. Z wyróżnieniem ukończyła Uniwersytet Pekiński (China Studies: Economics and Management) i Uniwersytet Warszawski (sinologia), a także Szkołę Główną Handlową (globalny biznes, finanse i zarządzanie). Współzałożycielka Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin na Uniwersytecie Warszawskim i stypendystka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Redaktorka chińskojęzycznych monografii („New Technologies and Law 新科技与法律”, Wydawnictwo Scholar 2022) i tłumaczka języka mandaryńskiego („Chiny i Europa Środkowo-Wschodnia. Historia kontaktów literackich”, Wydawnictwo Dialog 2020).

Tematy badawcze
  • Relacje Unia Europejska–Chiny
  • Polityka rozwoju nowoczesnych technologii w ChRL
Ważniejsze publikacje