Katarzyna Chawryło
Katarzyna Chawryło
główna specjalistka
Zespół Rosyjski

Analityczka w Zespole Rosyjskim, w OSW od 2010 r. Absolwentka rusycystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje nad rozprawą doktorską.

Tematy badawcze
  • tematyka społeczna w Rosji
  • rosyjska propaganda i dezinformacja
  • Rosyjska Cerkiew Prawosławna
  • polityka Rosji wobec Kaukazu i Azji Centralnej
Ważniejsze publikacje