Katarzyna Chawryło
Katarzyna Chawryło
główna specjalistka
Zespół Rosyjski
W OSW od 2010 roku. Analityczka w Zespole Rosyjskim.
 
Absolwentka rusycystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie pracy nad rozprawą doktorską.
Tematy badawcze
 • tematyka społeczna w Rosji
 • rosyjska propaganda i dezinformacja
 • Rosyjska Cerkiew Prawosławna
 • polityka Rosji wobec Kaukazu i Azji Centralnej
Ważniejsze publikacje
 • Stalin w dzisiejszej Rosji. Popularny i potrzebny, Komentarze OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich, październik 2017
 • Stosunek do Stalina w Rosji: naród go szanuje władza potrzebuje, w: Polska The Times, 30.10.2017
 • Sojusz ołtarza z tronem. Rosyjski Kościół Prawosławny a władza w Rosji, Prace OSW Nr 54, Ośrodek Studiów Wschodnich, styczeń 2016
 • Polityka tożsamości w dzisiejszej Rosji : ideologia i działania Kremla, w:Nowy Prometeusz, nr 8/ 2015,
 • Byle nie było wojny, w: Nowa Europa Wschodnia, nr 2/2015
 • The Russian Orthodox Church as Part of the State and Society, Russian Politics & Law Journal, Volume 52, 2014 - Issue 3
 • Kreml gra kartą migracyjną, Komentarze OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich, sierpień 2014
 • Wskrzeszanie ducha w narodzie, w: Nowa Europa Wschodnia, nr 2/2013
 • Русская православная церковь как часть государства и общества, Неприкосновенный Запас Nr 90 (4/2013), Hoвoe литературное обозрение; Апрель 2013
 • Nacjonalizm w Rosji: uśpione zagrożenie? Ośrodek Studiów Wschodnich, Komentarze OSW, lipiec 2012