Witold Rodkiewicz
dr
Witold Rodkiewicz
główny specjalista
Zespół Rosyjski

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich na Wydziale Historii Uniwersytetu Johna Harvarda.  Doktoryzował się pod kierunkiem profesora Richarda Pipes’a na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire during the reign of Nicholas II, 1894-1905.”  W latach 1998-2000 i ponownie od r. 2007 analityk OSW.

Tematy badawcze
  • Polityka zagraniczna Rosji
Ważniejsze publikacje

Wbrew Ameryce. Polityka Rosji wobec Iranu. Komentarz OSW (luty 2020)

Rosja wobec Iranu.  Komentarz OSW (styczeń 2019)

Młodszy partner Chin. Polityka Rosji wobec problemu koreańskiego. Punkt widzenia OSW (grudzień 2018)

Bliskowschodnia polityka Rosji. Regionalne ambicje, globalne cele.  Prace OSW (grudzień 2017)

„Poland as an Ally” [w:] Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century (ed.) Michael Wesley (Australian National University Press, 2017)

(współautor Marcin Kaczmarski) Rosyjska Wielka Eurazja wobec chińskiego Nowego Jedwabnego Szlaku: adaptacja zamiast konkurencji. Komentarz OSW (lipiec 2016)

(współautor Bartłomiej Gajos) “The Russian Metanarratives in the Polish Online Media” [w:] Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine, Katri Pynnöniemi & András Rácz (eds.) (FIIA, Helsinki, 2016)

(współautor Jadwiga Rogoża) Potiomkinowski konserwatyzm. Ideologiczne narzędzie Kremla. Punkt widzenia OSW (2015)

Zwrot na Wschód. Ułomna dywersyfikacja rosyjskiej polityki zagranicznej. Punkt widzenia OSW (2014)

„The Recent Russian Proposal of a European Security Treaty: An Interpretation” [in:] Russia: of the Tsars, of the Bolsheviks, of the new times (Centre for East European Studies University of Warsaw, 2013). 

Od demokracji „wirtualnej” ku europejskiej: Geneza i konsekwencje przełomu politycznego w Mołdawii (Warszawa, OSW, 2009)

"Zachodnie kresy imperium w koncepcjach polityki zagranicznej Rosji w latach 1991-2004: neoimperializm czy postimperializm?" [w:] Rosja i Europa Wschodnia: "imperiologia stosowana"  (ed.) Andrzej Nowak (Wydawnictwo Arcana, IH PAN, Kraków 2006)

„Foreign Policy Thinking of the Polish and Russian elites or What are the Prospects for Constructing a Pragmatic Polish-Russian Relationship?” [w:] Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities (Moskwa, 2002)

„Postsowiecki feudalizm we współczesnej Rosji. Próba postawienia problemu” [w:] Państwo w transformacji w perspektywie XXI wieku (ed.) W. Materski (Warsaw,  2000)

„Rosja i jej sąsiedzi: postimperialny syndrom” [w:] Rosja i jej sąsiedzi (Zeszyt no. 40 Instytutu Studiów Strategicznych Międzynarodowego Centrm Rozwoju Demokracji) (Kraków, 2000)

Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863-1905) (Lublin, 1998)