Witold Rodkiewicz
dr
Witold Rodkiewicz
główny specjalista
Zespół Rosyjski

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich na Wydziale Historii Uniwersytetu Johna Harvarda. Doktoryzował się pod kierunkiem profesora Richarda Pipes’a na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire during the reign of Nicholas II, 1894–1905. W latach 1998–2000 i ponownie od 2007 r. analityk OSW.

Tematy badawcze
  • Polityka zagraniczna Rosji
Ważniejsze publikacje