Punkt widzenia

Młodszy partner Chin

Polityka Rosji wobec problemu koreańskiego
Mlodszy_partern_Chin

Długofalowym celem polityki Rosji jest uniemożliwienie zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego pod egidą Stanów Zjednoczonych oraz osłabienie pozycji USA w regionie. Celem doraźnym jest niedopuszczenie do wybuchu konfliktu zbrojnego na Półwyspie i załamania się państwa północnokoreańskiego.Poparcie Rosji dla idei zjednoczenia obu państw koreańskich jest czysto deklaratywne, w praktyce Kreml dąży do utrzymania politycznego status quo na Półwyspie. Rosji zależy na maksymalizacji wpływów poprzez rozwijanie relacji gospodarczych i podtrzymywanie kontaktów politycznych z oboma państwami koreańskimi. Denuklearyzacja Korei Północnej nie jest priorytetem dla Moskwy, która traktuje problem nuklearnego programu Pjongjangu w sposób instrumentalny, jako okoliczność, która stwarza wprawdzie pewne ryzyko, ale zarazem przynosi Rosji szereg korzyści. Dotychczasowy przebieg kryzysu pokazał, że Rosja nie ma wystarczających narzędzi, aby wpłynąć na bieg wydarzeń. W konsekwencji musiała zaakceptować rolę „młodszego partnera” Chin w kwestii koreańskiej.