Krzysztof Nieczypor
Krzysztof Nieczypor
główny specjalista
Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Analityk w Zespole Białorusi, Ukrainy i Mołdawii OSW. Odbył staż w Parlamencie Europejskim, gdzie zajmował się polityką Unii Europejskiej wobec krajów Partnerstwa Wschodniego, oraz staż organizowany przez Europeum w Brukseli, dotyczący procesu eurointegracji Ukrainy. Ukończył kurs Profesjonalnej Analizy, Prognozowania i Komunikacji Akademii Dyplomatycznej realizowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów wschodnich w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematy badawcze
  • polityka zagraniczna Ukrainy

  • integracja euroatlantycka Ukrainy

Ważniejsze publikacje

K. Nieczypor, Wojna imperium z peryferiami. Ukraińsko-rosyjski konflikt o tożsamość, „Obóz” 2016, nr 54