Krzysztof Nieczypor
Krzysztof Nieczypor
Specjalista
Zespół Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich UW oraz podyplomowych Studiów Wschodnich w Studium Europy Wschodniej UW.

Tematy Badawcze
  • sytuacja polityczna i społeczna na Ukrainie
Ważniejsze publikacje