Krzysztof Nieczypor
Krzysztof Nieczypor
główny specjalista
Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Analityk w Zespole Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Odbył staż w Parlamencie Europejskim, gdzie zajmował się polityką Unii Europejskiej wobec krajów Partnerstwa Wschodniego oraz staż organizowany przez Europeum w Brukseli dotyczący procesu eurointegracji Ukrainy. Ukończył kurs Profesjonalnej Analizy, Prognozowania i Komunikacji Akademii Dyplomatycznej realizowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich UW oraz podyplomowych Studiów Wschodnich w Studium Europy Wschodniej UW.

Tematy badawcze
  • polityka zagraniczna Ukrainy

  • integracja euroatlantycka Ukrainy

Ważniejsze publikacje