Marek Matusiak
Marek Matusiak
koordynator projektu
Projekt Izrael-Europa

Koordynator projektu „Izrael–Europa”. Wcześniej w OSW zajmował się m.in. problematyką dotyczącą Turcji i Kaukazu Południowego. Pracował także w polskich placówkach dyplomatycznych w Tbilisi i Stambule na stanowiskach – odpowiednio – politycznym i ds. pomocy rozwojowej oraz ekonomicznym. Wielokrotny międzynarodowy obserwator wyborów (m.in. na Ukrainie, w Gruzji, Uzbekistanie i Kazachstanie). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (socjologia) i İstanbul Bilgi Üniversitesi (prawo w zakresie praw człowieka). Studiował też na Freie Universität w Berlinie oraz w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staż w sekretariacie komisji spraw zagranicznych Bundestagu.

Tematy badawcze
  • Polityka zagraniczna Izraela ze szczególnym uwzględnieniem relacji z UE, USA, Rosją i Ukrainą
  • Polityka wewnętrzna Izraela
  • Imigracja do Izraela z obszaru byłego ZSRR
  • Polityka pamięci Izraela
Ważniejsze publikacje