Marek Matusiak
Marek Matusiak
główny specjalista
Program izraelski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (socjologia) oraz İstanbul Bilgi Üniversitesi (LLM w zakresie prawa praw człowieka). Studiował także na Freie Universität w Berlinie.


W Ośrodku Studiów Wschodnich pracował w latach 2009 – 2015 jako starszy specjalista ds. Kaukazu Południowego i Turcji. W latach 2015-2018 pracownik polskich placówek zagranicznych w Tbilisi i Stambule na stanowiskach politycznym i ekonomicznym. Od 2019 r. ponownie w OSW.

Tematy badawcze

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Izraela