Punkt widzenia

Wielki skok

Turcja pod władzą Erdoğana
Wielki skok. Turcja pod władzą Erdoğana

Od objęcia władzy przez AKP w 2002 roku w Turcji nastąpiła wymiana elit państwowych, faktyczna zmiana systemu politycznego oraz redefinicja tożsamości państwa. Towarzyszył temu rozwój gospodarczy i dynamiczne przemiany społeczne. Prodemokratyczne reformy oraz wzrost dobrobytu w pierwszej dekadzie rządów AKP stworzyły szansę, aby Turcja zachowując odrębność kulturową stała się częścią Zachodu w wymiarze standardów prawnych i politycznych. Jednak z perspektywy lidera nowej Turcji, Recepa Tayyipa Erdoğana reformy polityczne okazały się nie być celem samym w sobie, ale narzędziem uzyskania monopolu władzy. Osiągnąwszy cel, Erdoğan zaczął kierować Turcję w stronę państwa autokratycznego, skoncentrowanego na Bliskim Wschodzie, żywiącego resentyment wobec Zachodu. Pod władzą Erdoğana odwrócenie tego trendu nie jest prawdopodobne. Jednak nawet w przypadku zmiany władzy do Turcji sprzed epoki AKP nie będzie powrotu. Tureckie społeczeństwo będzie zaś musiało odpowiedzieć na pytanie o swoją tożsamość cywilizacyjną, wizję porządku politycznego i społecznego.