Zuzanna Krzyżanowska
Zuzanna Krzyżanowska
starsza specjalistka
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej

Analityczka ds. Turcji w Zespole Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej OSW. Absolwentka turkologii oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczka stypendiów na Uniwersytecie Egejskim w Izmirze i Uniwersytecie Çukurova w Adanie. Brała udział w kursie języka i kultury kazachskiej na Kazachskim Uniwersytecie Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych im. Abylaj Chana w Ałmaty. Jako wolontariuszka nauczała języka polskiego w Karagandyjskim Obwodowym Stowarzyszeniu Polaków „Polonia” w Kazachstanie.

Tematy badawcze
  • Polityka wewnętrzna Turcji
  • Polityka językowa i tożsamościowa państw turkijskich
  • Panturkizm oraz relacje Turcja–Azja Centralna
Ważniejsze publikacje