Elżbieta Zaleska
Elżbieta Zaleska
wicedyrektor
Dyrekcja

Wicedyrektor i główny księgowy Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Specjalista w zakresie księgowości i rozliczeń podatkowych. Sprawuje nadzór nad administracją, kadrami, procesem realizacji wydatków i zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zdobywała zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W przeszłości zajmowała stanowisko głównego księgowego w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych w Warszawie, w Muzeum Łazienki Królewskie i w biznesie prywatnym. Okresowo prowadziła szkolenia w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Absolwentka Akademii Obrony Narodowej na kierunku ekonomia-zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałami. Studiowała także na uczelniach podyplomowych m.in. w specjalnościach finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, a następnie zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych. Dodatkowo brała udział w kursach i szkoleniach, w tym samodzielny księgowy bilansista w Stowarzyszeniu Księgowych oraz kurs przygotowawczy na Biegłego Rewidenta w Centrum Edukacji Ekspert. Posiada również certyfikat księgowy wydany przez ministra finansów.