Anna Kwiatkowska
dr
Anna Kwiatkowska
kierowniczka
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Studiowała arabistykę w Taszkiencie (Uzbekistan), ukończyła lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Od 1997 roku główna specjalistka w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Specjalizacja: stosunki polsko-niemieckie, współpraca transgraniczna i międzyregionalna; w latach 1997–2001 sekretarz wykonawczy Polsko-Niemieckiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz Wspólnej Komisji Polsko-Flandryjskiej.

Zasiada w Radzie Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Od 2005 roku w Ośrodku Studiów Wschodnich – założycielka i kierowniczka Działu Niemieckiego.

Tematy badawcze
  • polityka zagraniczna i wewnętrzna RFN
  • polityka pamięci RFN
Ważniejsze publikacje