Anna Kwiatkowska
dr
Anna Kwiatkowska
kierowniczka
Zespół Niemiec i Europy Północnej

W Ośrodku Studiów Wschodnich od 2005 roku – założycielka i kierowniczka Działu Niemieckiego, obecnie Zespołu Niemiec i Europy Północnej. Wcześniej pracowała jako główna specjalistka w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie specjalizowała się w stosunkach polsko-niemieckich, współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. Pełniła funkcje sekretarza wykonawczego Polsko-Niemieckiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz Wspólnej Komisji Polsko-Flandryjskiej. Studiowała arabistykę w Taszkiencie (Uzbekistan), ukończyła lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Wiedeńskim. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Zasiada w Radzie Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Tematy badawcze
  • polityka zagraniczna i wewnętrzna RFN
  • polityka pamięci RFN
Ważniejsze publikacje