Bartosz Chmielewski
Bartosz Chmielewski
starszy specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Analityk w Zespole Niemiec i Europy Północnej OSW ds. państw bałtyckich. Wcześniej pracował w Akademii Sztuki Wojennej, gdzie zajmował się kwestiami polityki zagranicznej, wewnętrznej i bezpieczeństwa państw bałtyckich. Prowadzi zajęcia z historii państw bałtyckich na Bałtystyce Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik portalu Przegląd bałtycki. Publikował teksty m.in. w portalach Nowa Europa Wschodnia, Polska Zbrojna. Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w Wilnie i w Kownie. Współautor albumu „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy”.

Tematy badawcze
  • Polityka i społeczeństwo Litwy, Łotwy i Estonii
  • Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich
Ważniejsze publikacje