Bartosz Chmielewski
Bartosz Chmielewski
specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w Wilnie i w Kownie. W latach 2016-2021 pracował w Akademii Sztuki Wojennej. W Ośrodku Studiów Wschodnich od 2022 roku.

W Ośrodku zajmuję się polityką i społeczeństwem państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii.

Tematy badawcze
  • polityka i społeczeństwo Litwy, Łotwy i Estonii. 
Ważniejsze publikacje