Bartosz Chmielewski
Bartosz Chmielewski
starszy specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Analityk ds. państw bałtyckich w Zespole Niemiec i Europy Północnej OSW. Wcześniej pracował w Akademii Sztuki Wojennej, gdzie zajmował się kwestiami polityki zagranicznej, wewnętrznej i bezpieczeństwa państw bałtyckich. Prowadzi zajęcia z historii państw bałtyckich na bałtystyce Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik „Przeglądu Bałtyckiego”. Publikował teksty m.in. w portalach „Nowa Europa Wschodnia”, „Polska Zbrojna”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w Wilnie i w Kownie. Współautor albumu 100 Polaków zasłużonych dla Łotwy.

Tematy badawcze
  • Polityka i społeczeństwo Litwy, Łotwy i Estonii
  • Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich
Ważniejsze publikacje