Krzysztof Strachota
Krzysztof Strachota
kierownik
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej

Kierownik Zespołu Turcji Kaukazu i Azji Centralnej (od 2001). Specjalizuje się problemach bezpieczeństwa i stabilności ww. regionów, a także przemianach kulturowych i tożsamościowych tamże. Regularnie publikuje analizy nt. polityki zagranicznej Turcji, sytuacji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej.

Organizator i koordynator Programów OSW: Program chiński OSW (2018-2022), Program Izraelski (2019-2022), oraz projektów badawczych OSW związanych z Bliskim i Środkowym Wschodem (Iran – od 1999, wojna z terroryzmem i Afganistan – od 2001, Irak – od 2003, kwestie kurdyjskie – od 2006, Arabska Wiosna - 2011) oraz islamem (m.in. Islam na obszarze postsowieckim 2003-04).

Wykłada w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Tematy badawcze
  • problemy stabilności i bezpieczeństwa (gł. Turcja, Kaukaz Południowy, Azja Centralna)
  • przemiany kulturowe i tożsamościowe tamże
Ważniejsze publikacje