Krzysztof Strachota
Krzysztof Strachota
kierownik
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej

Antropolog kultury (Uniwersytet Warszawski, 1998). Ekspert OSW od 1999 r.; od 2001 r. kierownik Zespołu Kaukazu i Azji Centralnej (od 2012 r. także Turcji). Koordynator projektów badawczych OSW nt. islamu na obszarze postsowieckim; „wojny z terroryzmem” po 2001; operacji w Afganistanie (po 2001 r.) i Iraku (od 2003 r.), „arabskiej wiosny” (2011).

Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. Regularnie publikuje w „Tygodniku Powszechnym”,

Tematy badawcze
  • Wyzwania dla stabilności na obszarze Kaukazu Południowego, Azji Centralnej, Turcji a także – w wybranych aspektach  Bliskiego i Środkowego Wschodu 
  • Przemiany kulturowe (m.in. problem tożsamości; rola islamu) na ww. obszarze
Ważniejsze publikacje