Punkt widzenia

Turcja i węzeł kurdyjski

Przewartościowania w cieniu kryzysu na Bliskim Wschodzie
Turcja i węzeł kurdyjski

Kwestia kurdyjska stanowi wciąż wyzwanie dla stabilności i bezpieczeństwa zarówno Turcji, jak i znacznej części Bliskiego Wschodu. Jednocześnie jednak trwające od dekady zasadnicze przewartościowania w regionie (m.in. transformacja Turcji, wojny w Iraku i Syrii) zmieniły uwarunkowania, w jakich tzw. problem kurdyjski dotychczas funkcjonował.

Na fali przemian m.in. znacząco wzrosły ambicje, potencjał i możliwości działania nie tylko Turcji, ale też Kurdów. Obok ugruntowanej historycznie wzajemnej nieufności i wrogości oraz kolejnych napięć wyraźnie zarysowały się – co stanowi istotne novum – pola i gotowość do dialogu oraz efektywnej współpracy Turcji i Kurdów (przede wszystkim irackich).

Sytuacja w regionie jest dynamiczna, a ujawnione w ostatnim czasie ograniczenia Turcji i Kurdów znaczne, nie można więc przesądzać przyszłego kształtu relacji. Jednak swoisty przełom w myśleniu tureckim o Kurdach i Bliskim Wschodzie, konsolidacja Kurdów i głęboki kryzys w całym regionie wskazują, że relacje w trójkącie Turcja–Kurdowie–Bliski Wschód nie powrócą do schematów funkcjonujących w XX wieku.

 

Krzysztof Strachota - Kieruje Zespołem Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej w OSW, specjalizuje się w problemach stabilności politycznej i bezpieczeństwa tego regionu oraz jego sąsiedztwa (Środkowy i Bliski Wschód)