Prace OSW

Chiny a Azja Centralna

Dorobek dwudziestolecia
Chiny a Azja Centralna. Dorobek dwudziestolecia

Rozpad ZSRR stworzył warunki do dynamicznego rozwoju relacji między Azją Centralną a Chinami. Ewoluowały one od daleko posuniętej nieufności po stale rosnącą obecność Chin, przede wszystkim w gospodarce, ale również w coraz większym stopniu w polityce regionu. Azja Centralna odgrywa coraz większą rolę w strategicznych dla Chin kwestiach gospodarczych(zwłaszcza energetycznych, ale również komunikacyjnych). Tu także testowane są ambicje i możliwości Chin wobec stosunkowo nowych obszarów i wobec geopolitycznych konkurentów. Jak dotąd można mówić o ogromnym sukcesie Chin: ich oferta jest atrakcyjna dla regionu, Pekin zdystansował rywali zachodnich i poważnie zagroził pozycji Rosji w regionie. Otwartą kwestią pozostaje jednak zdolność Chin do utrwalenia i zabezpieczenia obecnych osiągnięć i trendów, co wobec chronicznej niestabilności regionu, ale także ambicji reintegracyjnych Rosji będzie poważnym wyzwaniem.