Michał Bogusz
Michał Bogusz
główny specjalista
Zespół Chiński

Analityk w Zespole Chińskim OSW. Absolwent politologii na Uniwersytecie Gdańskim (2001 r.) oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ludowym w Pekinie (2005 r.). W 2008 r. obronił doktorat z nauk politycznych. Blisko dziewięć lat spędził w Chinach, studiując i pracując. 

Tematy badawcze
  • polityka zagraniczna ChRL 

  • polityka wewnętrzna KC KPCh 

Ważniejsze publikacje

Monografie:  

  • M. Bogusz, Idea. Funkcjonalność. Chaos, Virtualo, 2011  

Artykuły:  

  • M. Bogusz, Kulturowo-psychologiczne uwarunkowania polityki Chińskiej Republiki Ludowej w stosunku do Unii Europejskiej [w:] Józef M. FiszerUnia (red.), Europejska – Chiny. Dziś i w przyszłości, ISP PAN, Warszawa 2014 
  • M. Bogusz, Anarchizm zdegenerowany [w:] E. Krasucki, M. Przyborowski, R. Skrycki (red.), Studia z dziejów polskiego anarchizmu, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 2011  
  • M. Bogusz, Ejércitio Zapatista de Liberación Nacional – wirtualna partyzantka [w:] K. Liedel, S. Mocek (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Trio, Warszawa 2010