Wojciech Górecki
Wojciech Górecki
główny specjalista
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej

W latach 19962001 wykładał reportaż na Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas oraz w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza.

W latach 20022007 – I Sekretarz, a następnie Radca w Ambasadzie RP w Baku.

W latach 20142015 – Członek Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

W latach 19982002, 20072013 oraz ponownie od 2016 r. – pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Lipiecsierpień 2009 r. – Ekspert i konsultant w Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia (Genewa).
Tematy badawcze
  • Kaukaz Północny 
  • Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna państw Kaukazu Południowego 
Ważniejsze publikacje
  • Abchazja (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013);
  • Toast za Przodków (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010);
  • La terra del vello d`oro. Viaggi in Georgia (Bollati Boringhieri, Torino 2009);
  • Przemiany islamu na Kaukazie Północno-Zachodnim w okresie poradzieckim (W: Okręt Koszykowa, Red. Jacek Borkowicz, Jacek Cichocki i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, PWN, Warszawa 2007, s. 217-241.);
  • Planeta Kaukaz (PWN, Warszawa-Poznań 2002, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010).