Wojciech Górecki
Wojciech Górecki
główny specjalista
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej

Główny specjalista w Zespole Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej OSW. W przeszłości członek Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz dyplomata – I sekretarz, a następnie radca – w Ambasadzie RP w Baku (Azerbejdżan). Był także ekspertem w misji UE, badającej okoliczności wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r. Wykładowca m.in. w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Polityki Zagranicznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Współpracownik szeregu tytułów prasowych, m.in. „Nowej Europy Wschodniej”, „New Eastern Europe”, „Tygla Kultury” i „Nowych Książek”. Absolwent studiów doktorskich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (magister historii) oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (magister dziennikarstwa). Autor książek: Łódź. Miasto po przejściach (wspólnie z Bartoszem Józefiakiem, Wydawnictwo Czarne, 2020), Buran. Kirgiz wraca na koń (Wydawnictwo Czarne, 2018), Abchazja (Wydawnictwo Czarne, 2013, 2017, 2022), Toast za przodków (Wydawnictwo Czarne, 2010, 2017), Planeta Kaukaz (PWN, 2002, Wydawnictwo Czarne, 2010, 2017, 2021), La terra del vello d`oro. Viaggi in Georgia (Bollati Boringhieri, 2009), Łódź przeżyła katharsis (Biblioteka „Tygla Kultury”, 1998).

Tematy badawcze
  • Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna państw Kaukazu Południowego
  • Kaukaz Północny
  • Państwa poradzieckiej Azji Centralnej
Ważniejsze publikacje

 

Książki:

  • W. Górecki, B. Józefiak, Łódź. Miasto po przejściach, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020
  • W. Górecki, Buran. Kirgiz wraca na koń, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018
  • W. Górecki, Abchazja, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013 [książka tłumaczona na gruziński i ukraiński]
  • W. Górecki, Toast za przodków, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010 [książka tłumaczona na chiński, czeski, gruziński i ukraiński]
  • W. Górecki, Planeta Kaukaz, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010 [książka tłumaczona na gruziński, słowacki i włoski]
  • W. Górecki, La terra del vello d`oro. Viaggi in Georgia, Bollati Boringhieri, Turyn 2009
  • W. Górecki, Łódź przeżyła katharsis, Biblioteka „Tygla Kultury”, Łódź 1998