Wojciech Górecki
Wojciech Górecki
główny specjalista
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej
  • od 2016 r. (a wcześniej w latach 1998–2002 oraz 2007–2013) – analityk Ośrodka Studiów Wschodnich
  • 2014–2015 – członek Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej
  • 2009 – ekspert w misji UE, badającej okoliczności wojny rosyjsko-gruzińskiej 2008 r.
  • 2002–2007 – I sekretarz, a następnie radca w Ambasadzie RP w Baku (Azerbejdżan)

Wykładowca m.in. w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Polityki Zagranicznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Współpracownik szeregu tytułów prasowych, m.in. „Nowej Europy Wschodniej”, „New Eastern Europe”, „Tygla Kultury” i „Nowych Książek”.

Absolwent studiów doktorskich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (1998), Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (magister historii, 1995) oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (magister dziennikarstwa, 1994).

Tematy badawcze
  • Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna państw Kaukazu Południowego
  • Kaukaz Północny
  • Państwa poradzieckiej Azji Centralnej
Ważniejsze publikacje

 

Książki: