Prace OSW

Coraz dalej od Moskwy

Rosja wobec Azji Centralnej
Coraz dalej od Moskwy. Rosja wobec Azji Centralnej

Kraje poradzieckiej Azji Centralnej są dla Moskwy istotne jako potencjalne źródło zagrożeń, jako obszar jej relacji z Chinami, Zachodem i światem islamu, wreszcie jako przestrzeń objęta rosyjskimi inicjatywami integracyjnymi. Po rozpadzie ZSRR rosyjskie wpływy w tym regionie uległy daleko idącej erozji. Podjęcie przez Kreml konsekwentnych działań na rzecz budowy Unii Eurazjatyckiej, a także groźba destabilizacji regionu po zakończeniu w 2014 roku operacji ISAF w Afganistanie, przyhamowały ten proces, choć jego odwrócenie nie wydaje się realne. Obecny „stan posiadania” (instrumenty i aktywa, jakimi dysponuje Rosja) zapewnia jeszcze Moskwie minimalny poziom kontroli nad regionem, czemu sprzyja ograniczona aktywność innych światowych graczy. Sytuacja może ulec zmianie wraz ze wzrostem ich ambicji, zwłaszcza z ewentualnym zaangażowaniem Chin w obszarze „twardego” bezpieczeństwa.