Konrad Popławski
dr
Konrad Popławski
koordynator projektu
Powiązania gospodarcze w regionie

W latach 2020–2022 kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW, a wcześniej wieloletni analityk ds. gospodarki Niemiec. Autor wielu analiz i kilkunastu dłuższych opracowań dotyczących gospodarki Europy Środkowej i Niemiec. Koordynator i autor w międzynarodowych projektach badawczych w ramach konsorcjum think-tanków Grupy Wyszehradzkiej przygotowujących ekspertyzy dla resortów dyplomacji tych krajów.

Regularnie występuje z gościnnymi wykładami na polskich uniwersytetach (m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Handlowej). Komentator i autor artykułów dla największych mediów ogólnopolskich. Obronił z wyróżnieniem doktorat w Szkole Głównej Handlowej z rozprawą pt. Zmiany w handlu zagranicznym Niemiec po przystąpieniu do strefy euro.

Tematy badawcze
 • Connectivity i powiązania ekonomiczne w Europie Środkowej
 • Współpraca regionalna (Trójmorze, Grupa Wyszehradzka)
 • Handel międzynarodowy, łańcuchy dostaw
 • Gospodarka UE ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Europy Środkowej
 • Strefa euro
Ważniejsze publikacje

 

 Publikacje naukowe

 • K. Popławski, J. Jakóbowski, Trójmorze jako odpowiedź Europy Środkowej na globalne i unijne wyzwania, „Sprawy Międzynarodowe” 2020, t. 73, nr 2
 • K. Popławski, The single market and Poland’s competitiveness: the case of German-Polish economic collaboration [w:] A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, K. Mroczek-Dąbrowska (eds.), Poland in the Single Market. Politics, economics, the euro, Routledge, 2020
 • K. Popławski, Monetary Union [w:] P. Arak, Ł. Czernicki, I. Święcicki (eds.), Common Market as a Common Commitment. Letters to the New EU Leadership 2019–2024, Monographs, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2019
 • K. Popławski, W.T. Popławski, Szanse i pułapki postfordyzmu w fazie lean management dla rozwoju państw peryferyjnych [w:] W.T. Popławski, D. Kaczorowska-Spychalska (red.), Nowe trendy w zarządzaniu – wybrane uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2016
 • K. Popławski, Emerging Trade Partners of Germany – Comparison of Economic Cooperation with Poland and Russia [w:] Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: Challenges in the Business Environment, Barriers and Challenges for Economic and Business Development, Third REDETE Conference, Banja Luka University, Banja Luka 2014
 • K. Popławski, Economic Relations of Germany with BRIC Countries – The Role of German Government, 11th EBES Conference Proceedings, Ural Branch of Russian Academy of Science, Jekaterinburg 2013
 • K. Popławski, Zmiany w relacjach handlowych między Rosją a Niemcami w pierwszej dekadzie XXI wieku i ich konsekwencje dla stosunków politycznych [w:] K. Falkowski, J. Olszyński (red.), Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XX wieku. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • K. Popławski, Is Russia still a BRIC country: exports to Russia during the global crisis from the German perspective, Baltic Rim Economies: Quarterly Review” 2011, nr 3, Pan-European Institute Turku
 • K. Popławski, Pakiet reform Agenda 2010 jako sposób na ograniczenie niemieckiego państwa socjalnego [w:] J. Osiński (red.), Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

 

Ekspertyzy krajowe i międzynarodowe

 • Kierownik międzynarodowego zespołu przygotowującego ekspertyzę pt. Impact Of Covid-19 On Global Issues dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (2020)
 • Członek międzynarodowego zespołu przygotowującego ekspertyzę pt. Schengen and the V4 dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (2016)
 • Kierownik zespołu przygotowującego w OSW ekspertyzę pt. Przyszłość stosunków niemiecko-chińskich dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (2015)
 • Członek międzynarodowego zespołu przygotowującego ekspertyzę pt. The V4 and Germany: Potentials, limits and opportunities of a strengthened cooperation dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (2014)
 • Członek międzynarodowego zespołu przygotowującego ekspertyzę pt. V4 and Switzerland dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (2014)

 

Wybrane artykuły prasowe i wywiady