1 - 10 z 23
Analizy | | Konrad Popławski
W negocjacjach nad nowym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej dla Niemiec priorytetem będzie utrzymanie obecnego poziomu bądź zmniejszenie składek do budżetu UE przy jednoczesnym zachowaniu korzystnej dla niemieckiego rolnictwa…
Analizy |
22 września minister obrony RFN, Karl-Theodor zu Guttenberg podjął decyzję o wycofaniu z misji ISAF sześciu samolotów bojowych Tornado Recce, pełniących zadania zwiadowcze nad terytorium Afganistanu. Rezygnacja RFN z udziału samolotów…
Analizy |
20–22 września w Nowym Jorku odbył się szczyt poświęcony realizacji uzgodnionych przez ONZ w 2000 roku milenijnych celów rozwoju. W szczycie udział wzięła kanclerz Angela Merkel (CDU) i szef Ministerstwa Współpracy Rozwojowej Dirk…
Analizy |
26 września odbył się w Berlinie nadzwyczajny zjazd SPD, na którym przedstawiono zarys nowego programu partii. Zjazd był symbolicznym zakończeniem rozliczeń po porażce w wyborach do Bundestagu w 2009 roku, kiedy to socjaldemokraci…
Analizy |
24 września Bundesrat, reprezentujący kraje związkowe, zaapelował do niemieckiego rządu o wynegocjowanie zmiany proponowanego przez Komisję Europejską rozporządzenia o dotacjach dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Landy…
Analizy |
17 września rzecznik DVU (Niemiecka Unia Ludowa) ogłosił zgodę zarządu partii na fuzję z większą i popularniejszą NPD (Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec). Partie miałyby połączyć się do końca br. Fuzja ugrupowań skonsoliduje…
Analizy |
18 września niemiecka prasa doniosła, że 1400 pracowników banku Hypo Real Estate (HRE) otrzymało premie za ubiegły rok o łącznej wartości 25 mln euro. W 2009 roku państwo było zmuszone przejąć udziały w HRE, będącym jednym z…
Analizy |
16–18 września w Berlinie odbyła się międzynarodowa konferencja historyczna „Ucieczka, wypędzenie, czystki etniczne”. Podczas spotkania zorganizowanego przez Niemieckie Muzeum Historyczne (DHM) i Stowarzyszenie Muzeów Historycznych z…
Analizy |
Niemcy dążą do przeforsowania zmian w projekcie Komisji Europejskiej rozporządzenia o subwencjach dla górnictwa węgla, który jest sprzeczny ze strategią niemiecką dla tego sektora. RFN planuje dotowanie kopalni do 2018 roku i to z…
Analizy |
Podczas posiedzenia zarządu CDU 9 września Erika Steinbach, posłanka CDU i szefowa Związku Wypędzonych (BdV) wywołała oburzenie swoich kolegów, sugerując, że napaść Niemiec na Polskę została sprowokowana przez Polaków. W trakcie Dnia…