Analizy

Rząd RFN krytykowany za ograniczenie pomocy rozwojowej

20–22 września w Nowym Jorku odbył się szczyt poświęcony realizacji uzgodnionych przez ONZ w 2000 roku milenijnych celów rozwoju. W szczycie udział wzięła kanclerz Angela Merkel (CDU) i szef Ministerstwa Współpracy Rozwojowej Dirk Niebel (FDP). Szczyt posłużył partiom opozycyjnym do krytyki polityki rozwojowej niemieckiego rządu, który w najbliższych latach nie będzie w stanie dotrzymać ambitnych międzynarodowych zobowiązań.
RFN jest trzecim co do wielkości (po USA i Japonii) donorem pomocy rozwojowej na świecie. W 2010 roku Niemcy przeznaczą na ten cel 0,4% PKB (6,1 mld euro). Ze względu na program oszczędności budżetowych realizowany do 2014 roku w kolejnych latach kwota ta będzie się nieznacznie zmniejszać. Wielkość niemieckiej pomocy rozwojowej nie będzie więc odpowiadać poziomowi międzynarodowych zobowiązań, zgodnie z którymi do 2015 roku na projekty współpracy rozwojowej wysoko uprzemysłowione państwa miały przeznaczać 0,7% PKB rocznie. Polityka obecnego niemieckiego rządu jest krytykowana przez partie opozycyjne (SPD, Zieloni). Odpowiedzią na krytykę ze strony niemieckiej opozycji i organizacji pozarządowych jest strategia RFN polegająca na podkreślaniu efektywności pomocy rozwojowej i współpracy z rządami państw – biorców pomocy rozwojowej, a nie wielkości środków na nią przeznaczanych. <jus>