Analizy

Niemcy: SPD wraca do tradycyjnego elektoratu

26 września odbył się w Berlinie nadzwyczajny zjazd SPD, na którym przedstawiono zarys nowego programu partii. Zjazd był symbolicznym zakończeniem rozliczeń po porażce w wyborach do Bundestagu w 2009 roku, kiedy to socjaldemokraci uzyskali najgorszy w historii wynik. Główną konkluzją zjazdu była decyzja o skierowaniu oferty politycznej SPD ponownie do twardego elektoratu partii, np. rodzin wielodzietnych i robotników.
Duża część elektoratu SPD, a także polityków tej partii od lat uważa, że wprowadzenie w 2003 roku przez rząd Gerharda Schrödera reformy państwa opiekuńczego (Agenda 2010) było zdradą ideałów SPD. Pakiet obejmujący m.in. skrócenie okresu wypłacania zasiłków dla bezrobotnych i zmniejszenie regulacji prawnych chroniących pracowników odbierany był jako uderzający w tradycyjny elektorat SPD. Doprowadziło to do rozłamu partii i powstania w 2007 roku Partii Lewicy, będącej obecnie najważniejszym konkurentem socjaldemokratów po lewej stronie sceny politycznej. Kontynuacja polityki Schrödera, mająca na celu zdobycie jak najszerszego poparcia wśród niemieckiej klasy średniej, zaowocowała pogłębieniem konfliktu wewnątrzpartyjnego. Ubiegłoroczne wybory parlamentarne pokazały, że ostatecznie konkurencję z SPD o elektorat centrowy wygrały partie chadeckie. Już bezpośrednio po elekcji przewodniczący partii Sigmar Gabriel postulował powrót do tradycyjnych haseł socjaldemokracji: polityki prorodzinnej i państwa opiekuńczego. Zwrot ten przyniósł wymierne efekty – SPD cieszy się 30-procentowym poparciem, wyższym o 7 punktów procentowych od wyniku w wyborach parlamentarnych. Decydując się na zwrot ku lewej stronie sceny politycznej, socjaldemokraci muszą się liczyć z konkurencją Partii Lewicy. Nowy kurs SPD może być jednak próbą przygotowania gruntu pod ewentualne koalicje z udziałem lub poparciem Partii Lewicy, na wzór tych funkcjonujących już w dwóch krajach związkowych. <zawil>