Analizy

Niemcy: planowana fuzja skrajnie prawicowych DVU i NPD

17 września rzecznik DVU (Niemiecka Unia Ludowa) ogłosił zgodę zarządu partii na fuzję z większą i popularniejszą NPD (Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec). Partie miałyby połączyć się do końca br. Fuzja ugrupowań skonsoliduje środowisko polityków radykalnej prawicy. Nie przełoży się to jednak na wzrost popularności tych partii, które w oczach większości Niemców dyskredytują się poprzez bezpośrednie nawiązania do retoryki nazistowskiej.
Powodem fuzji DVU i NPD są przede wszystkim kłopoty finansowe NPD. Problemy związane są z nałożoną na tę partię karą za błędy w finansowym raporcie sprawozdawczym za rok 2007, a w konsekwencji zawieszeniem dopłat z budżetu RFN, przysługującym partiom, które w wyborach landowych zdobędą co najmniej 1% głosów. DVU, dysponująca środkami finansowymi pochodzącymi m.in. z obrotu nieruchomościami, wniesie do wspólnej kasy około 250 tys. euro. DVU cieszy się mniejszym poparciem wyborców niż bardziej radykalna NPD (odpowiednio 0,1% i 1,5% poparcia w wyborach do Bundestagu w 2009 roku). Obecnie przedstawiciele DVU zasiadają w parlamencie Bremy, a posłowie NPD w parlamentach Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii. NPD i DVU reprezentowane są również licznie w radach gmin i powiatów, zwłaszcza w czterech wschodnich krajach związkowych. NPD udało się wprowadzić do tych gremiów tylko w 2009 roku łącznie 121 przedstawicieli.
Jako że obie partie zabiegają o poparcie tego samego elektoratu, już w 2005 roku zawarły tzw. pakt niemiecki, w ramach którego nie wystawiały konkurencyjnych kandydatur we wschodnich krajach związkowych, gdzie cieszą się największym poparciem. W 2009 roku NPD zerwała jednak sojusz, startując w wyborach do parlamentu Brandenburgii. Słabe wyniki obu partii w tych wyborach (uniemożliwiające DVU ponowne wejście do parlamentu) pokazały jednak, że na niemieckiej scenie politycznej nie ma miejsca dla dwóch tak podobnych ugrupowań. Fuzja NPD i DVU nie zwiększy ich znaczenia w polityce na poziomie federalnym. Może jednak przyczynić się do wzmocnienia ich pozycji w parlamentach i radach gmin wschodnich krajów związkowych. <zawil>