1 - 10 z 12
Raport OSW |
Niniejszy raport podsumowuje badania zrealizowane przez Ośrodek Studiów Wschodnich we współpracy z niemiecką Fundacją Nauka i Polityka (SWP). Przeprowadzone analizy miały odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania: - Jak funkcjonuje współpraca…
Prace OSW | | Agata Dubas
Na przełomie sierpnia i września 2006 roku w Kondopodze - 40-tysięcznym mieście w Republice Karelii na północy Federacji Rosyjskiej - doszło do zamieszek na tle etnicznym. Pretekstem do ich wszczęcia stał się incydent: bojka w kawiarni…
Prace OSW | | Wojciech Konończuk
Po 1994 roku, kiedy władzę w Mińsku objął Alaksandr Łukaszenka, zainicjowany został proces rosyjsko-białoruskiej integracji. Polityka Rosji wobec Białorusi opierała się w tym okresie na dwóch głównych założeniach. Po pierwsze, wspieraniu…
Raport OSW |
Niniejszy raport jest próbą opisania i analizy relacji gospodarczych Niemiec z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Raport koncentruje się na nowych państwach członkowskich UE (z wyjątkiem Słowenii, którą pominięto ze względu…
Punkt widzenia | | Maciej Falkowski, Aleksandra Jarosiewicz
Pojawienie się nowej osoby u steru państwa - prezydenta Gurbanguly Berdymuhammedowa, który zastąpił rządzącego Turkmenistanem przez 21 lat Saparmurada Nijazowa-Turkmenbaszy (zmarl 21 grudnia 2006) - zainicjowało zmiany w polityce…
Raport OSW | | Wojciech Bartuzi, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Krzysztof Strachota
Kaukaz Południowy jest areną trzech nierozwiązanych od lat zbrojnych konfliktów separatystycznych - w Gruzji są to konflikty w Abchazji i Osetii Południowej; w Azerbejdżanie konflikt wokół Górskiego Karabachu (wraz z obszarami wokół…
Punkt widzenia | | Marcin Kaczmarski
Rosja w okresie rządów Władimira Putina konsekwentnie i systematycznie zwiększała swoją aktywność na kontynencie azjatyckim, zacieśniając kontakty polityczne z kluczowymi krajami regionu, odbudowując relacje z sojusznikami z okresu ZSRR,…
Punkt widzenia | | Wojciech Bartuzi, Krzysztof Strachota
Konflikty w Abchazji i Osetii Południowej w ostatnich latach straciły lokalny charakter: nie tylko nie są konfliktem wewnątrzgruzińskim, a nawet konfliktem gruzińsko-rosyjskim, lecz stały się elementem rozgrywki między Rosją a Zachodem. Od…
Raport OSW | | Agata Łoskot-Strachota, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Energetyka, a zwłaszcza kwestie związane z handlem gazem stanowią jeden z kluczowych obszarów kooperacji UE i Rosji. Kształt tej współpracy budzi jednak ostatnio w Brukseli i państwach członkowskich coraz więcej wątpliwości. Rodzą się…
Raport OSW | | Adam Balcer, Wojciech Konończuk, Marek Menkiszak, Marcin Andrzej Piotrowski, Jerzy Rohoziński, Rafał Sadowski, Wojciech Tworkowski
Oddajemy w Państwa ręce drugi raport poświęcony relacjom Turcji z Azją Centralną, Kaukazem i Rosja, wymiarowi czarnomorskiemu tureckiej polityki zagranicznej oraz roli Turcji jako kraju tranzytowego dla surowców energetycznych z Bliskiego…