Punkt widzenia

Azjatycka alternatywa? Rosyjskie perspektywy uczynienia z Azji alternatywy dla stosunków z Zachodem

Rosja w okresie rządów Władimira Putina konsekwentnie i systematycznie zwiększała swoją aktywność na kontynencie azjatyckim, zacieśniając kontakty polityczne z kluczowymi krajami regionu, odbudowując relacje z sojusznikami z okresu ZSRR, zwiększając udział w rynku azjatyckim, w tym w sferze energetycznej. Działaniom tym towarzyszyła intensywna propaganda strony rosyjskiej, która wskazywała na możliwość ograniczenia relacji z Zachodem na rzecz stosunków z państwami Azji.
Jakie są realne możliwości Federacji Rosyjskiej, to znaczy, na ile Azja może stać się alternatywą - geopolityczną, ekonomiczną i energetyczną - dla rosyjskich relacji z Zachodem. Czy Rosja może dzięki państwom azjatyckim zbudować sojusz antyzachodni? Czy Federacja Rosyjska jest w stanie zmniejszyć swoją zależność od rynku europejskiego na korzyść azjatyckiego? Czy możliwe jest przekierowanie istotnej części eksportu surowców energetycznych na rynki azjatyckie?