Raport OSW

Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna Część II

Wprowadzenie

Rozpoczęcie przez Ankarę negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską w październiku 2005 roku oraz znaczaca rola Turcji w zachodniej Eurazji (Kaukaz, basen Morza Czarnego i Kaspijskiego, Bliski Wschod, Bałkany) sprawiły, że Ośrodek Studiów Wschodnich podjął decyzję o powołaniu projektu "Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna". Oddajemy w Państwa ręce drugi raport poświęcony relacjom Turcji z Azją Centralną, Kaukazem i Rosja, wymiarowi czarnomorskiemu tureckiej polityki zagranicznej oraz roli Turcji jako kraju tranzytowego dla surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu i basenu Morza Kaspijskiego. Kwestia oceny stanowiska i potencjału Turcji w wymienionych kwestiach jest szczególnie istotna w kontekście napięć w relacjach między Turcją i UE oraz USA, a także rosnacego zaangażowania Zachodu na Kaukazie oraz w Azji Centralnej i basenie Morza Czarnego. Ankara może odegrać w tym procesie rolę ważnego sojusznika Zachodu, ale także rywala, ktory wspoł- pracujac z innymi pa.stwami, może poważnie utrudnic realizację celów UE i USA. Prace nad raportem trwały od jesieni 2006 do jesieni 2007 roku. W tym czasie uczestnicy projektu dokonali kwerendy publicznie dostępnych w Polsce, Turcji, krajach UE i USA materiałow oraz odbyli pięć wyjazdow studyjnych do Azji Centralnej, Rosji, Turcji oraz na Kaukaz, podczas ktorych spotykali się z analitykami, urzędnikami i naukowcami.

Autorzy chcieliby wyrazić wdzięczność wszystkim rozmówcom, a także polskiej służbie dyplomatycznej oraz Panu Ministrowi Andrzejowi Ananiczowi za pomoc merytoryczną w pracy nad raportem.

Niniejszy raport nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska rządu RP wobec omawianych zagadnień, jest natomiast wyrazem osobistych pogladów jego autorow, którzy dołożyli wszelkich starań, by był on rzetelny.