Raport OSW

Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna Część II

Wprowadzenie

Rozpoczęcie przez Ankarę negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską w październiku 2005 roku oraz znaczaca rola Turcji w zachodniej Eurazji (Kaukaz, basen Morza Czarnego i Kaspijskiego, Bliski Wschod, Bałkany) sprawiły, że Ośrodek Studiów Wschodnich podjął decyzję o powołaniu projektu "Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna". Oddajemy w Państwa ręce drugi raport poświęcony relacjom Turcji z Azją Centralną, Kaukazem i Rosja, wymiarowi czarnomorskiemu tureckiej polityki zagranicznej oraz roli Turcji jako kraju tranzytowego dla surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu i basenu Morza Kaspijskiego. Kwestia oceny stanowiska i potencjału Turcji w wymienionych kwestiach jest szczególnie istotna w kontekście napięć w relacjach między Turcją i UE oraz USA, a także rosnacego zaangażowania Zachodu na Kaukazie oraz w Azji Centralnej i basenie Morza Czarnego. Ankara może odegrać w tym procesie rolę ważnego sojusznika Zachodu, ale także rywala, ktory wspoł- pracujac z innymi pa.stwami, może poważnie utrudnic realizację celów UE i USA. Prace nad raportem trwały od jesieni 2006 do jesieni 2007 roku. W tym czasie uczestnicy projektu dokonali kwerendy publicznie dostępnych w Polsce, Turcji, krajach UE i USA materiałow oraz odbyli pięć wyjazdow studyjnych do Azji Centralnej, Rosji, Turcji oraz na Kaukaz, podczas ktorych spotykali się z analitykami, urzędnikami i naukowcami.

Autorzy chcieliby wyrazić wdzięczność wszystkim rozmówcom, a także polskiej służbie dyplomatycznej oraz Panu Ministrowi Andrzejowi Ananiczowi za pomoc merytoryczną w pracy nad raportem.

Niniejszy raport nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska rządu RP wobec omawianych zagadnień, jest natomiast wyrazem osobistych pogladów jego autorow, którzy dołożyli wszelkich starań, by był on rzetelny.

Całość raportu  dostępna jest w formacie PDF (1.23 MB)