Raport OSW

Ekspansja Gazpromu w UE - kooperacja czy dominacja

Energetyka, a zwłaszcza kwestie związane z handlem gazem stanowią jeden z kluczowych obszarów kooperacji UE i Rosji. Kształt tej współpracy budzi jednak ostatnio w Brukseli i państwach członkowskich coraz więcej wątpliwości. Rodzą się pytania, czy nie powoduje ona nadmiernego uzależnienia energetycznego Unii od Rosji...

Energetyka, a zwłaszcza kwestie związane z handlem gazem stanowią jeden z kluczowych obszarów kooperacji UE i Rosji. Kształt tej współpracy budzi jednak ostatnio w Brukseli i państwach członkowskich coraz więcej wątpliwości. Rodzą się pytania, czy nie powoduje ona nadmiernego uzależnienia energetycznego Unii od Rosji oraz czy obecność rosyjskiego monopolu gazowego w UE nie prowadzi do ingerencji Moskwy w proces tworzenia unijnej polityki energetycznej? Celem niniejszego raportu jest dostarczenie bazy faktograficznej niezbędnej do sformułowania trafnej odpowiedzi na powyższe pytania. W pierwszej części raportu w sposób kompleksowy zilustrowano zasięg i charakter ekonomicznej obecności Gazpromu w państwach unijnych. W drugiej pokazano analogiczną obecność firm unijnych w Rosji. Zebrane dane zostały zaczerpnięte przede wszystkim ze statystyk Międzynarodowej Agencji Energetyki, Komisji Europejskiej oraz Centralnego Banku Rosji i Rosyjskiego Urzędu Statystycznego. Stanowią także efekt samodzielnych obliczeń OSW na podstawie danych koncernów energetycznych, prasy branżowej oraz agencji informacyjnych.

 

Raport powstał przy współpracy Tomasza Dąborowskiego i Joanny Hyndle