Punkt widzenia

Wielka gra wokół Turkmenistanu

Pojawienie się nowej osoby u steru państwa - prezydenta Gurbanguly Berdymuhammedowa, który zastąpił rządzącego Turkmenistanem przez 21 lat Saparmurada Nijazowa-Turkmenbaszy (zmarl 21 grudnia 2006) - zainicjowało zmiany w polityce Turkmenistanu. Nowy prezydent zerwał z polityką samoizolacji kraju i przeorientował ją w kierunku większego otwarcia na Świat. Tym samym przed uczestnikami Wielkiej Gry, czyli rywalizacji o wpływy w Azji Centralnej i dostęp do tamtejszych surowców energetycznych, pojawiła się możliwość uzyskania wplywów politycznych w Turkmenistanie i dostępu do nieeksploatowanych dotąd turkmeńskich zlóż gazowo-naftowych. Zainicjowalo to nowy etap Wielkiej Gry, którego glównym polem stał się Turkmenistan. Najważniejszymi aktorami, którzy podjęli działania wobec tego kraju, byly Rosja, USA, Chiny i Unia Europejska.

 

Całość analizy Aleksandry Jarosiewicz i Macieja Falkowskiego dostępna w formacie pdf - 523KB